Wie is aansprakelijk voor de schade die onze zoon van dertien jaar heeft veroorzaakt?

Mijn zoon van dertien is onvoorzichtig geweest met vuurwerk. Hij heeft een rotje in een container gegooid die vlam heeft gevat. Het vuur is overgeslagen naar een winkel waardoor er brand is ontstaan. Hoewel de winkel gedeeltelijk is gered bestaat er restschade. Wie wordt daarvoor aansprakelijk gesteld?

Voor schade die is veroorzaakt door kinderen tot veertien jaar zijn ouders altijd verantwoordelijk. Ook al hebben de ouders geen enkele schuld aan de gedragingen. Kinderen beneden de veertien zijn zelf nooit aansprakelijk. Het is daarom dringend aan te raden een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering) af te sluiten.

Voor schade die is veroorzaakt door kinderen van veertien of vijftien jaar zijn in principe de ouders aansprakelijk tenzij ze het foute gedrag van het kind echt niet konden verhinderen. De ouders moeten dus aantonen dat hen geen verwijt treft. De rechter dient uw zestienjarige zoon zelf rechtstreeks aan te spreken. Voor gedragingen van ‘kinderen’ van zestien jaar en ouder zijn ouders niet meer aansprakelijk.

Advocaat Limburg

Heeft u vragen over persoons- en familierecht? Wij kunnen je helpen.

 

Wilt u meer berichten lezen?