Strafrecht

Heeft u een strafbaar feit gepleegd of wordt u verdacht van een overtreding of een misdrijf? Dan krijgt u te maken met het strafrecht en is het raadzaam om een advocaat in te schakelen.

Verschil overtreding en misdrijf

Bij een lichter vergrijp is sprake van een overtreding. Een bekend voorbeeld is het overtreden van een snelheidslimiet in het verkeer. In het geval van een zwaarder strafbaar feit, bijvoorbeeld diefstal of fraude, dan is er sprake van een misdrijf.

Bent u aangehouden, heeft u een dagvaarding, strafbeschikking of een uitnodiging voor een TOM-zitting (Taakstraf Openbaar Ministerie) ontvangen? Dan kan de rechter u onder meer een gevangenisstraf, taakstraf of geldboete opleggen. Het is dus ontzettend belangrijk om direct een goede strafrecht advocaat in de arm te nemen. Joosten Advocatuur kan u hierin vanaf het allereerste moment bijstaan.

Jeugdstrafrecht

Bij Joosten Advocatuur hebben we ook een specialist in huis die u optimaal kan bijstaan indien u, of uw zoon of dochter, in aanraking komt met het jeugdstrafrecht.

Het jeugdstrafrecht is van toepassing op minderjarigen van 12 tot 18 jaar die verdacht worden van een strafbaar feit. Voor meerderjarigen vanaf 18 jaar geldt in principe het volwassenstrafrecht. De rechter kan hier bij meerderjarigen tussen de 18 en 23 jaar van afwijken indien het jeugdstrafrecht beter aansluit bij de ontwikkelingsleeftijd van een meerderjarige. Andersom kan een rechter bij zeer ernstige strafbare feiten het volwassenenstrafrecht van toepassing verklaren op minderjarigen van 16 en 17 jaar oud.

Het jeugdstrafrecht wijkt op verschillende punten af van het volwassenenstrafrecht. Het jeugdstrafrecht heeft een meer opvoedkundig karakter. Binnen het jeugdstrafrecht wordt dan ook nauw samengewerkt met hulpverlenende instanties en de Raad voor de Kinderbescherming. In het jeugdstrafrecht kan maximaal twee jaar jeugddetentie worden opgelegd. Maar de meeste jeugdstrafzaken eindigen met een taakstraf. Bent u minderjarig en komt u in aanraking met het strafrecht, of komt uw minderjarige dochter of zoon in aanmerking met het strafrecht, raadpleeg dan mr. Joosten, zij heeft jarenlange ervaring als jeugd-strafrechtadvocaat!

Hulp nodig op het gebied van strafrecht? Wij helpen u.