Vervangingsregeling

Om de continuïteit te waarborgen heeft Joosten Advocatuur een vervangingsregeling met mr. Y.W.A.M. van der Koelen.
Zij houdt kantoor bij Advocatenkantoor & Mediation van der Koelen te (5931 NV) Tegelen aan de Gasthuisstraat 6.

Telefoonnummer: +31(0)6 53 52 45 19
E-mailadres: info@advocatenkantoorvdk.nl