Huurrecht

Verhuurt u een woning en betaalt uw huurder de huur niet? Wil uw verhuurder de woning verkopen aan een derde? Of vertoont het gehuurde object ernstige gebreken en verhelpt de verhuurder deze niet? Joosten Advocatuur adviseert én procedeert voor zowel huurder als verhuurder! 

Veel voorkomende onderwerpen:

  • Beëindigen van een huurovereenkomst.
  • Huurprijs.
  • Onderhoud en gebreken.
  • Overlast.

Beëindigen van een huurovereenkomst

Wist u dat huurders huurbescherming genieten? Dit betekent dat een verhuurder de huurovereenkomst niet zomaar kan opzeggen. Hij heeft hier een wettelijke grond voor nodig. De meest voorkomende gronden zijn dat de huurder zich niet als goed huurder heeft gedragen of dat de huurder de woning dringend nodig heeft voor eigen gebruik. Let op! De verkoop van een woning is géén geldige reden voor het beëindigingen van de huurovereenkomst. In Nederland geldt het uitgangspunt: ‘Koop breekt geen huur’. Twijfelt u of de huurovereenkomst wel opgezegd had mogen worden? Neem dan contact op met een van onze advocaten.

Een huurachterstand kan wel aanleiding vormen om de huurovereenkomst te ontbinden. De verhuurder kan dit niet zelf, hij moet hiervoor naar de rechter. In de praktijk wordt een huurovereenkomst pas ontbonden indien de huurder minstens drie maanden geen huur heeft betaald en er geen mogelijkheid is om de huurachterstand in te lossen. Joosten Advocatuur staat zowel huurder als verhuurder met raad en daad bij!

Huurprijs

Joosten Advocatuur ondersteunt u tevens bij problemen omtrent de huurprijs. Heeft uw verhuurder de huurprijs verhoogd en bent u het hier niet mee eens? Dan kan Joosten Advocatuur hier namens u tegen in bezwaar gaan. Vertoont de woning ernstige gebreken? Dan is het mogelijk om de huurprijs tijdelijk te verlagen. In sommige gevallen is het dan zelfs mogelijk om een schadevergoeding te vorderen.

Onderhoud en gebreken

Wist u dat groot onderhoud, zoals bijvoorbeeld een kapotte verwarming, een lekkage of vervanging van sloten, voor rekening van de verhuurder komt en klein en dagelijks onderhoud, zoals het vervangen van een lamp, voor rekening van de huurder?

Heeft u bijvoorbeeld een lekkage en de verhuurder lost het probleem, uiteraard nadat u dit gemeld heeft, niet op, dan is sprake van een gebrek. De verhuurder dient dit te herstellen.

Heeft u een geschil op dit gebied? Neem dan contact op met Joosten Advocatuur!

Overlast

Het ligt voor de hand dat een huurder geen overlast mag verzorgen. Maar wist u dat het veroorzaken van overlast reden kan zijn om een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning te starten? Joosten Advocatuur staat verhuurder én huurder bij.

Hulp nodig op het gebied van huurrecht? Wij helpen u.