Letselschade

Letselschade is zowel de lichamelijke als geestelijke (immateriële) schade die een slachtoffer ondervindt als gevolg van een ongeval, zoals whiplash, of bijvoorbeeld mishandeling of een medische fout. Ter compensatie van de geleden schade kunnen slachtoffers de tegenpartij aansprakelijk stellen voor de letselschade en een vergoeding claimen. Als u dat overkomt dan staan wij u graag met raad en daad bij.

Kosten

Letselschade kan bestaan uit verschillende kosten. Denk bijvoorbeeld aan medische kosten van uw huisarts, ziekenhuis, medicijnen en het inschakelen van huishoudelijke hulp of de materiële schade aan kleren, uw fiets of auto. Letselschade bevat ook immateriële schade, zoals leed, pijn en gederfde levensvreugde. De vergoeding voor deze immateriële schade wordt smartengeld genoemd.

Vaststellen aansprakelijkheid van de tegenpartij

Een belangrijke stap bij het afhandelen van schade is het vaststellen van de aansprakelijkheid van de tegenpartij. De tegenpartij kan de aansprakelijkheid voor uw letselschade volledig erkennen, gedeeltelijk erkennen of volledig afwijzen. Het kan nodig zijn om de rechter te vragen een oordeel te geven over de aansprakelijkheid.

In veel gevallen ligt het erkennen van aansprakelijkheid bij letselschade voor de hand. Er zijn diverse wettelijke regelingen die de aansprakelijkheid regelen. Zo is de werkgever wettelijk aansprakelijk voor alle schade die tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ontstaat. Alleen als de werkgever kan bewijzen dat hij er alles aan heeft gedaan om de schade te voorkomen, kan hij aan aansprakelijkheid ontkomen. In de praktijk blijkt dat dit voor een werkgever zeer lastig is om aan te tonen.

Is u een arbeidsongeval overkomen en heeft u daarbij letsel opgelopen? Neem dan direct contact op met Joosten Advocatuur. Dan zullen wij zorgen dat wij de letselschade verhalen op uw werkgever, zodat u zich volledig kunt richten op uw herstel.

Andere (letsel-)schade gevallen

Ook in het geval u (letsel-)schade oploopt bij een verkeersongeval, ten gevolge van een medische fout óf een product dat niet deugt staan wij u bij. Bij een verkeersongeval is het op grond van de verkeersregels vaak duidelijk wie aansprakelijk is voor de schade. Bij een medische fout kan dat wat lastiger liggen, omdat een arts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatverplichting. Daarmee wordt bedoeld dat de arts moet handelen zoals een bekwaam arts zou doen, maar niet aansprakelijk kan worden gehouden voor complicaties.

Bij productaansprakelijkheid is een zogenaamde risicoaansprakelijkheid van toepassing. Dat betekent dat de producent aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn product.

Hulp nodig op het gebied van letselschade? Wij helpen u.