Financiële problemen door scheiding

Kevin en Sanne* zijn getrouwd en hebben twee minderjarige kinderen. Kevin heeft een baan en Sanne is altijd thuis geweest voor de kinderen. Kevin en Sanne gaan scheiden. Nog voordat zij bij een advocaat zijn geweest, heeft Kevin een nieuwe woning gevonden. Sanne is bang dat Kevin de huur en de overige vaste lasten niet meer betaalt en dat zij dus in de financiële problemen komt. Kan dit zomaar?

De wet bepaalt dat echtgenoten elkaar gedurende het huwelijk het nodige moeten verschaffen. Meer specifiek noemt de wet nog dat echtgenoten moeten bijdragen in de kosten van de huishouding, waaronder de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Voor een invulling van ‘de kosten van de huishouding’ valt te denken aan de noodzakelijke uitgaven voor eten en drinken, voor kleding en voor wonen. Wat het wonen betreft gaat het dan om huurtermijnen of hypotheekrente, maar in beginsel niet om de aflossing op de hypothecaire geldlening. Ook de kosten voor scholing en medische zorg zullen in beginsel tot de kosten van de huishouding behoren.

Kevin moet dus, zolang Kevin en Sanne nog getrouwd zijn, bij blijven dragen aan de vaste lasten van Sanne. Dit geldt totdat het huwelijk ontbonden is, oftewel, totdat de echtscheidingsbeschikking (de uitspraak van de rechter) is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
.

Kevin moet dus, zolang Kevin en Sanne nog getrouwd zijn, bij blijven dragen aan de vaste lasten van Sanne.


Let op! Dit geldt alleen als Kevin en Sanne getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan. Daarbij komt nog dat het zo kan zijn dat Kevin en Sanne hier, in de huwelijkse voorwaarden, andere afspraken over hebben gemaakt. De afspraken uit de huwelijkse voorwaarden gelden in dat geval.

Wat als Kevin weigert te betalen?

Een echtscheidingsprocedure is vaak een lange procedure. Sanne kan in zo’n geval niet wachten op de beslissing van de rechter. Zij kan aan de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige beslissing te nemen met betrekking tot de kosten van het levensonderhoud. De rechter kan bepalen dat Kevin, totdat de echtscheiding is uitgesproken, een bepaald bedrag per maand aan Sanne moet betalen. Sanne moet dan wel goed onderbouwen wat haar maandelijkse lasten zijn (behoefte), maar ook hoeveel Kevin maandelijks kan bijdragen (draagkracht).

Wilt u meer informatie? Of heeft u andere vragen met betrekking tot het personen- en familierecht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via info@joostenadvocatuur.nl of via 077-72 01 985.

* Kevin en Sanne zijn fictieve namen

Wilt u meer persberichten lezen?